חיפוש

עירית הרבון

עירית הרבון

חברת סגל בבית הספר לחינוך במסלול האקדמי המכללה למנהל, חוקרת סוגיות הקושרות בין חינוך, אזרחות ודמוקרטיה בישראל; ואת דפוסי הפעולה הקולקטיביים של המיעוט הפלסטיני בישראל בהקשרים אלה. בנוסף, הייתה שותפה לחיבור ספר לימוד באזרחות שעוסק במיעוט הערבי בישראל.

ספרים הקשורים לעירית הרבון:

הביטחון כסוגיה אזרחית

הביטחון כסוגיה אזרחית

עירית קינן
ינואר-2020
76.00
96.00
חסכון 20 ₪